Kontakt

Dane kontaktowe

E-mail:

  tel.  081 886 36 13
  fax  081 886 83 10

 ECHO-SON S.A.
  24-100 Puławy
 ul. Krańcowa 5

Dane firmy

ECHO-SON Spółka Akcyjna
NIP:  716-000-51-39
Regon:  430302780
KRS : 00001 36693   Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony 500 000 PLN
Konto bankowe (PLN):
Bank Millenium SA
36 1160 2202 0000 0000 6018 9626

Formularz kontaktowy

Jak do nas dojechać? Pulawy Echo_Son