Akcjonariat

Dane firmy

ECHO-SON Spółka Akcyjna
NIP:  716-000-51-39
Regon:  430302780
KRS : 00001 36693   Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony 500 000 PLN / 1000 akcji

Kontakt dla Akcjonariuszy :  akcjonariat@echoson.eu

Rejestr Akcjonariuszy prowadzi :
Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. , ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa,
tel. 22 630 8333, www.navigatorcapital.pl

 

– KOMUNIKAT 2020