Convex: CA305

Convex: CA-305/R20

Elektroniczna microconvex R = 20 mm szerokopasmowa

częstotliwość: od 2,5 do  6,0 MHz

zakres ogniskowania: 20 – 160 mm

zastosowanie: badania kardiologiczne, F.A.S.T., pediatryczne