Akcjonariat

Dane firmy

ECHO-SON Spółka Akcyjna
NIP:  716-000-51-39
Regon:  430302780
KRS : 00001 36693   Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony 500 000 PLN / 1000 akcji