Convex: CA305

Elektroniczna microconvex R = 20 mm szerokopasmowa

częstotliwość: od 2,5 do  6,0 MHz

zakres ogniskowania: 20 – 160 mm

zastosowanie: badania kardiologiczne, F.A.S.T., pediatryczne

OP20 CCT Pachymetr

Głowica kątowa do aparatu biometrycznego CCT Pachymetr  (tryb P-scan)

Częstotliwość pracy:  20 MHz

Zastosowanie:   diagnostyka pomiarowa wszystkich rodzajów  rogówek

OP20 Soft Tissue


Głowica kątowa do pomiaru grubości dziąsłowej GT (Gingival Thickness)

Częstotliwość pracy – 20MHz

OP20 Pachymetr

Głowica do aparatu okulistycznego – tryb P-scan (Pachymetr)

Częstotliwość pracy:  20 MHz

Zastosowanie:   diagnostyka pomiarowa wszystkich rodzajów  rogówek

OB12 B-Scan

Głowica do badania oka – skaner  okulistyczny w trybie B-scan

Częstotliwość pracy: 12 /15 MHz

Zastosowanie : obrazowanie wnętrza gałki ocznej,  siatkówki,  nerwu  wzrokowego …

OA12 A-Scan

Głowica do biometrii – skaner A (A-scan)

Częstotliwość: pracy: 12 MHz

Convex: CA409

Elektroniczna microconvex R = 20 mm szerokopasmowa

Częstotliwość: od 4,0 do 10,0 MHz

Zakres ogniskowania: 10 – 130 mm

Zastosowanie:  badania pediatryczne, badania przez-ciemieniowe

Micro-convex endovaginal: CV580

Elektroniczna endovaginalna, micro-convex, R=13 mm, szerokopasmowa

częstotliwość: od  5,0 MHz do 10 MHz

zakres ogniskowania: 20 – 100 mm

zastosowanie: badania ginekologiczno-położnicze

Micro-convex: CV580

Elektroniczna microconvex, R=10 mm, szerokopasmowa

częstotliwość: od  5,0 MHz do 10 MHz

zakres ogniskowania: 20 – 100 mm

zastosowanie: badania prostaty

Prowadnica do biopsji – opcja

Anorektalna 360 st : R510

Szerokopasmowa, wirująca głowica 360 stopni,  średnica = 16 mm

Zakres częstotliwości: od 5,0 MHz do 12,0 MHz

Zakres ogniskowania: 15mm – 25mm

Zastosowanie:   badanie kanału odbytu i zwieracza odbytu, a przy wykorzystaniu tzw. balona wodnego badanie bańki odbytnicy