Convex: CA409

Elektroniczna microconvex R = 20 mm szerokopasmowa

Częstotliwość: od 4,0 do 10,0 MHz

Zakres ogniskowania: 10 – 130 mm

Zastosowanie:  badania pediatryczne, badania przez-ciemieniowe