OP20 Soft Tissue


Głowica kątowa do pomiaru grubości dziąsłowej GT (Gingival Thickness)

Częstotliwość pracy – 20MHz