Kontakt

Dane kontaktowe

E-mail:

  tel.  81 886 36 13
  fax  81 886 83 10

 ECHO-SON S.A.
  24-100 Puławy
 ul. Krańcowa 5

Dane firmy

ECHO-SON Spółka Akcyjna
NIP:  716-000-51-39
Regon:  430302780
KRS : 00001 36693   Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony 500 000 PLN
Konto bankowe (PLN):
Bank Millenium SA
36 1160 2202 0000 0000 6018 9626

Szanowni Państwo,
Administratorem Państwa danych jest Echo-Son SA z siedzibą w Puławach przy ul. Krańcowa 5, telefon : 081 8863613, e-mail : biuro@echoson.pl.
Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

  1. wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Echo-Son SA
    – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
  2. marketingu bezpośredniego – do czasu  złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
  3. finansowo – księgowych
    – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych,
  4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń
  5. prowadzenia procesów reklamacyjnych

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Echo-Son SA w Puławach lub wysyłając maila na adres: biuro@echoson.pl.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Formularz kontaktowy

Wprowadź ten kod: captcha

Jak do nas dojechać? Pulawy Echo_Son